Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Neptunusz képes leírás - Bolygók.tlap.hu
részletek »

Neptunusz - Bolygók.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: bolygok.tlap.hu » Neptunusz
Keresés
Találatok száma - 5 db
A Neptunusz

A Neptunusz

Néhány évvel az Uránusz felfedezése után feltűnt, hogy a bolygó nem az előre jelzett pályán mozog. E jelenséget csakis egy távolabbi égitest vonzó hatásával tudták megmagyarázni, ezért megindult a kutatás egy újabb bolygó után. Bonyolult matematikai számításokkal próbálták az ismeretlen planéta égi helyzetét meghatározni, melyet, több évi kutatás után, Le Verrier francia csillagász számításai alapján Gallénak, a berlini csillagvizsgáló egyik munkatársának 1846-ban sikerült felfedeznie. Az újonnan felfedezett égitestet a tenger istenéről nevezték el. A Neptunusz is gázbolygó és négyszer nagyobb, mint a Föld. Rendkívül távol kering a Naptól, melyet a felfedezése óta még egyszer sem került meg, ehhez százhatvanöt földi évre van szüksége. Az Uránuszhoz hasonlóan ez az égitest is viszonylag kicsi kőzetmaggal rendelkezik, melyet víz, ammónia, valamint metán keverékéből álló 'óceán' burkol. Nagyon kevés kráter látható rajta, ami arra utal, hogy a bolygó felülete meglehetősen fiatal...

A Neptunusz felfedezése

A Neptunusz felfedezése

1846. szeptember 23-án a berlini csillagvizsgáló igazgatója, Johann Gottfried Galle egyik asszisztensével együtt felfedezte a Naptól számított nyolcadik bolygót, amit a római tengeristen után, Neptunusznak neveztek el. 1846. szeptember 23-án a berlini csillagvizsgáló igazgatója, Johann Gottfried Galle egy távcső segítségével asszisztensével felfedezte a Naptól számított nyolcadik bolygót, amit a római tengeristen után, Neptunusznak neveztek el. A bolygó szimbóluma a háromágú csillag, ami Neptunusz istent is jelképzte. A feltételezések szerint már Galileo Galilei is látta a Neptunuszt, azonban feljegyzéseiből kiderült, hogy közönséges csillagnak tartotta...

Neptunusz

Neptunusz

Neptunusz, bolygórendszerünknek eddig ismert legkülső tagja. Míg az úgynevezett régi bolygók már az ókorban is ismeretesek voltak, addig a Neptunusz létét az Uránuszra gyakorolt hatásaiból következtették, s ugyanezekből számították ki helyét az égen, hol tényleg megtaláltatott. Bouvard 1821. Jupiternek, Szaturnusznak és Uránusznak javított pályáit számította és azon meglepő eredményre jutott, hogy míg a Jupiter és Szaturnusz szigoruan követi a Newton-féle tömegvonzási törvényt, addig Uránusz számára nem található pálya, mely e bolygó újabb és Herschel előtti megfigyeléseivel összehangzásba volna hozható. Uránuszt ugyanis már Flamsteed észlelte volt 1690., épp úgy más csillagászok is, a nélkül, hogy bolygótermészetét felismerték volna. Bouvard egyszerűen elvetvén a régi megfigyeléseket, csak az újabbakból határozta meg tehát Uránusz pályáját. De 1830. e pálya ezen bolygó mozgásában már 20 ívmásodpercnyi, 1844. már 2 pernyi hibát hagyott, amely bár szabad szemmel észre sem vehető, csillagászfogalom szerint megengedhetetlen nagy. Ez anomáliák magyarázatát Bessel már 1823. sejtette. 1838. Flemming nevű tanítványát megbízta azon számításokkal, melyek keresztülvitele a Neptunusz felfedezésére vezetett volna, de Flemming kora halála megszakította a munkát. Szerencsésebb volt két más csillagász, Leverrier és Adams...

Neptunusz bemutatása

Neptunusz bemutatása

A Naptól a nyolcadik, átmérője szerint pedig a negyedik legnagyobb bolygó. A Neptunuszt csak egyetlen űrszonda, a Voyager-2 látogatta meg 1989. augusztus 25-én. A bolygó még szembenállás idején sem figyelhető meg szabad szemmel. A matematikai csillagászat (égi mechanika) óriási diadala volt, amikor 1846-ban felfedezték a bolygót...

Neptunusz leírása

Neptunusz leírása

A Neptunusz a Naprendszer nyolcadik bolygója a Naptól számítva. A Neptunusz főbb adatai: - Fél-nagytengelye: 4.504.000.000 km (30,06 CsE) - Egyenlítői átmérője: 49.532 km - Tömege: 1.0247X10 26 kg A római mitológiában Neptunusz (görög megfelelője Poszeidón) a tengerek istene. Az Uránusz felfedezése után észrevették, hogy a bolygó pályája nincs összhangban az bolygómozgások elmélete által megjósolttal. A bolygónak az elmélettől eltérő viselkedését azzal magyarázták, hogy van még egy naprendszerbeli bolygó, melynek gravitációs hatása megzavarja az Uránusz mozgását. Egymástól függetlenül Adams és Le Verrier égi mechanikai számításokkal megjósolták a zavaró bolygó helyzetét; számításaik alapján a Neptunuszt 1846. szeptember 23-án Galle és d'Arrest fedezte fel...

Tuti menü